WAT IS HET DROOMBANKJE?

Wie is de doelgroep en wat zijn de activiteiten?

thin

Foto: Boudewijn Lahaye

STICHTING HET DROOMBANKJE

Wat is Het Droombankje?

Stichting Droombankje is in 2017 opgericht als een burgerinitiatief door Angelique van den Berg en Anouk van Gellicum. Het Droombankje is opgericht vanuit de ambitie en wens om dak- en/of thuisloze mensen een warm thuis te bieden gecombineerd met een individueel begeleidingstraject met het doel te werken aan persoonlijk en maatschappelijk herstel. We starten direct met het normaliseren van het leven van de bewoner door te werken aan verschillende aspecten in de sociale context.


Daarnaast streeft het Droombankje de het doel na om een schakel te zijn in de keten van de maatschappelijk opvang, we zijn er voor de mensen die zich in de reguliere opvang niet thuis voelen of door hun specifieke zorgvraag tussen wal en schip vallen. Denk aan moeders met kinderen, jongeren van 18 t/m 23 jaar en de economische daklozen.

We hebben nu drie appartementen:

Één voor een gezin

Drie voor eenoudergezinnen

16 kamers voor kortdurige daklozen en 8 kamers voor mensen die langdurig bij ons kunnen blijven wonen

We hebben een “speciaal” huis ‘Het Droombankje De Boulevard‘ waarin mensen met welke reden dan ook voor lange tijd bij ons kunnen blijven wonen. Dit is geen maatschappelijke opvang!

De Doelgroep

De doelgroep waar het droombankje zich op richt, is de dak en/of thuisloze inwoner van Arnhem tussen de 18 en 80 jaar, we hebben de beschikking over 3 appartementen voor dakloze eenoudergezinnen met kinderen en 1 appartement voor een gezin. We zijn gericht op mensen die door verschillende redenen dakloos zijn geraakt of dakloos dreigen te worden. Vaak zijn dit mensen welke kampen met problemen op verschillende leefgebieden, schulden, dak of thuisloos zijn, werkloos zijn, verlies van dierbaren, gebrek aan participatie, onverzekerd zijn etc. We hebben veel expertise in huis echter kunnen we mensen met actieve verslavingsproblematiek of acute psychische problemen zoals suïcidaal of psychotisch zijn geen woonplek bieden.

Foto: Boudewijn Lahaye

Activiteiten

Woonomgeving en begeleiding

We bieden een passende woonomgeving voor volwassenen, (alleenstaande) ouders met kinderen en jongeren van 18 t/m 23 jaar. Naast een passende woonomgeving bieden we een individueel begeleidingstraject welke aansluit bij de zorgvraag van de cliënt. De hulpvragen zijn vaak uiteenlopend waardoor we altijd een maatwerktraject aanbieden. We starten dit traject direct als de cliënt instroomt, we kennen geen wachttijd. In dit traject richten we onze aandacht op schulden, omgaan met psychische problemen, zinvolle dag invulling, sociaal herstel, veiligheid, zingeving, gezonde levensstijl en ondersteuning bij uitstroom naar zelfstandig wonen. We zetten onze expertise ook in bij terugvallen en preventie. Deze aandachtsgebieden pakken we in samenhang aan, hierin werken we nauw samen met een GZ- psycholoog welke is verbonden aan het Droombankje. Deze verzorgd op verzoek diagnostisch onderzoek en start een voortraject in het geval van een wachtlijst  bij een GGZ aanbieder.

Huiselijke sfeer

In onze huizen heerst een huiselijke sfeer en het is gezellig, dit vinden wij belangrijk en hier besteden we aandacht aan,  clienten voelen zich bij het Droombankje thuis en ervaren gezien te worden en mee te tellen in de maatschappij.

Foto: Boudewijn Lahaye

Normaliseren

Normaliseren vinden we belangrijk en is een speerpunt in ieder begeleidingstraject. Indien een bewoner een bezoek wil brengen aan een zus die ver weg woont en aan de reiskosten niet kan voldoen, betalen we deze reis voor de bewoner. Ook besteden we aandacht aan uiterlijke verzorging en bieden we bewoners periodiek een knipbeurt  aan bij de kapper of gaan we met de cliënt op zoek naar kleding. Ook organiseren we activiteiten, hebben we een abonnement bij de sportschool waar clienten gebruik van kunnen maken en is een personal trainer verbonden aan het droombankje, als vrijwilliger, welke met clienten streeft naar individuele doelen.

Hulp bij schulden

Bij het Droombankje hebben we de beschikking over een budgetcoach/ schuldhulpverlener. Deze is onderdeel van ieder begeleidingstraject. De toegevoegde waarde van de begeleiding door de budgetcoach/ schuldhulpverlener van Het Droombankje is dat deze op de hoogte is van alle actuele wet- en regelgeving. Zij begeleid de cliënt in alle stappen van het schuldhulpverleningsproces. Zij stimuleert en motiveert de cliënt tijdens de gehele duur van het schuldhulpverleningstraject. Daarnaast traint ze de cliënt om financieel bewust te worden en informeert ze de cliënt hoe een beroep te doen op juridische bijstand en andere voorzieningen. We inventariseren alle schulden.

Scroll naar top