HET DROOMBANKJE

ANBI-status

thin

ANBI-status

Stichting Het Droombankje staat bij de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beoogde instelling (ANBI). Een voorwaarde is dat op de website een aantal gegevens van de ANBI staat.

Naam:

Stichting Het Droombankje

K.v.K:

67508138

Fiscaalnummer:

8570.37.699

Contactgegevens:

Doelenstraat 28

6811 CN Arnhem

Tel: 06-16469126

E: info@hetdroombankje.nl


Bestuurssamenstelling en namen leden:

Eenhoofdige raad van bestuur, Mevr. Angelique van den Berg, voorzitter raad van bestuur.


Beleidsplan:

Download het beleidsplan


Doelstelling:

  • Het bieden van een warm thuis aan dak en thuisloze inwoners vanaf achttien (18) jaar van Arnhem en Nijmegen gecombineerd met een individueel begeleidingstraject met het doel te werken aan persoonlijk en maatschappelijk herstel.
  • Daarnaast streeft de stichting het na, een schakel te zijn in de keten van de maatschappelijk opvang in Arnhem en Nijmegen, voor mensen die zich in de bestaande opvang niet thuis voelen of door hun specifieke zorgvraag tussen wal en schip vallen.
  • Het bieden van een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een langdurige hulpvraag die voortdurend vierentwintig (24) uur/zeven (7) dagen per week toezicht en/of begeleiding nodig hebben.


Verslag activiteiten:

Download Inhoudelijk activiteitenverslag

Download Jaarverslag 2021


Financiële verantwoording:

Zie jaarrekeningen


Standaardformulier Publicatieplicht:

Download Standaardformulier Publicatieplicht ANBI 2021

Scroll naar top