Wij zijn hard bezig met de website…

Angelique van den Berg & Anouk van Gellicum

Het Droombankje is een initiatief dat opgezet is vanuit de ambitie om een beschermde (woon)omgeving te creëren voor mensen die het niet alleen redden in de maatschappij, op welke manier dan ook.

Wij hebben de ANBI status ,mocht u ons project financieel willen ondersteunen.
Rekening nummer NL82 INGB 0007 5663 87
T.nv.Stichting Het Droombankje.